Vlaamse Jobbonus

Gepubliceerd op Woensdag 07 december 2022

Verdient u als werknemer of grensarbeider minder dan 2.500 euro bruto per maand? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een jobbonus. Met die bonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven.

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in aanmerking komen. Deeltijdse werknemers zullen een jobbonus ontvangen die in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties.

 

Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

De jobbonus kan oplopen tot 600 euro per jaar. In 2022 wordt er 100 euro bij het bedrag van de jobbonus geteld. Dit is een eenmalige verhoging die zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers geldt.

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U zult daarover vanaf eind 2022 een brief ontvangen (hetzij op papier, hetzij via eBox, als die geactiveerd is). Om de jobbonus te krijgen, moet u enkel deze drie stappen volgen.

 

Jobbonus plus voor zelfstandigen

Wilt u als werknemer of zelfstandige in bijberoep met een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro de stap naar voltijds ondernemerschap zetten? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de jobbonus plus.

Wie in aanmerking komt voor een jobbonus plus, zal vanaf voorjaar 2023 een brief ontvangen van de Vlaamse overheid. Daarin staan instructies om het rekeningnummer waarop u de jobbonus plus wilt ontvangen, te registeren in Mijn Burgerprofiel.

 

Jobbonus voor grensarbeiders

Woont u in Vlaanderen, werkt u in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en keert u dagelijks of minimaal één keer per week terug naar uw hoofdverblijfplaats? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de jobbonus.

De Vlaamse overheid kan geen beroep doen op de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om te bepalen of u als grensarbeider in aanmerking komt voor de jobbonus. Daarom moet u de jobbonus zelf aanvragen via het digitale WSE-loket.

 

Meer info hierover vind u op www.vlaanderen.be/jobbonus

U kan ook contact opnemen met het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid 0800 61106.

Jobbonus