Vacature tijdelijk voltijds maatschappelijk werker

OCMW SPIERE-HELKIJN

werft aan

TIJDELIJK VOLTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER (m/v)

TER VERVANGING VAN EEN COLLEGA

van half januari 2019 tot begin mei 2019

Functie:

  • Vanuit de sociale dienst het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om personen en gezinnen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving en hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.
  • Via sociaal onderzoek ga je na of de cliënt recht heeft op hulpverlening. Tevens sta je in voor de opmaak van het cliëntendossier dat je toelicht op de OCMW-raad.
  • Je bent communicatief vaardig en kan rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. Verder heb je kennis van de regelgeving en de verschillende hulpvormen.
  • Spiere-Helkijn is een faciliteitengemeente. Een goede praktische kennis van het Frans is een must.

Aanbod:

  • Contract van bepaalde duur (schaal B1-B3). Er worden maaltijdcheques aangeboden.

Aanwervingsvoorwaarden:

  • Beschikken over het diploma “Bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk” met de titel van maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld
  • Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling
  • Slagen voor een vergelijkende selectieproef
  • Beschikbaar halfweg januari 2019

Kandidaturen vergezeld van een CV, kunnen ingediend worden t.a.v. de OCMW-voorzitter, Roland Rigole, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn of algemeen.directeur@spiere-helkijn.be tegen uiterlijk 16 november 2018.