Inrichting van speelbos en nat grasland langs de Grote Spiere

Gepubliceerd op Vrijdag 31 juli 2020

Hier werkt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid aan de inrichting van een speelbos en een nat grasland van ongeveer 3 hectare langs de Grote Spiere. Een voormalige stortplaats wordt daarvoor gesaneerd. Er komt ook een nieuw wandel- en fietspad tussen de oude kern van Spiere en het nieuwe dorpscentrum.

Om de valleigronden te kunnen inrichten, wordt een puin- en grondstort op de overgang tussen de lage en hoge valleigronden opgeruimd. Het stort van ongeveer 8000 m³ wordt afgegraven en gezeefd. De gezeefde grond wordt opnieuw gebruikt voor de speelheuvels op het hogere deel van de valleigronden ten noorden van het natte grasland. Nadat de speelheuvels beplant zijn, kunnen kinderen daar en op de centrale speelweide naar hartenlust ravotten.

Van het grasland wordt de bovenste voedselrijke zode teelaarde (ongeveer 30 cm) afgegraven en verwerkt in de taluds. Zo kunnen er in het natte grasland sneller waardevolle planten groeien. Poelen worden gegraven voor amfibieën, libellen en andere insecten. Extra grachten zorgen voor de opvang en insijpeling van regenwater. Aan de rand wordt een brede houtkant aangeplant.

Een halfverhard wandel- en fietspad slingert door het gebied en zal ook toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Zo kan iedereen van dit gebied genieten!

Meer info

Filip Lievens, terreinbeheerder Natuur en Bos, Filip.Lievens@vlaanderen.be of 0473 92 70 90

Boswachter Yvan DESSEYN, yvan.desseyn@vlaanderen.be of 0479 62 02 17