Het OCMW werft aan: VOLTIJDS maatschappelijk werker m/v (Tijdelijk)

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021

Functieomschrijving

Voor de periode van half juni 2021 tot begin november 2021 zijn we op zoek naar een tijdelijk maatschappelijk werker ter vervanging van een collega:

 • Vanuit de sociale dienst het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om personen en gezinnen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving en hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.
 • Via sociaal onderzoek ga je na of de cliënt recht heeft op hulpverlening. Tevens sta je in voor de opmaak van het cliëntendossier dat je toelicht op de OCMW-raad.
 • Je bent communicatief vaardig en kan rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. Verder heb je kennis van de regelgeving en de verschillende hulpvormen.
 • Spiere-Helkijn is een faciliteitengemeente. Een goede praktische kennis van het Frans is een must.

Profiel

 • Beschikken over het diploma “Bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk” met de titel van maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld
 • Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling
 • Slagen voor een vergelijkende selectieproef
 • Beschikbaar halfweg juni 2021

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken,...

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

 • Contract 38/38 van bepaalde duur (schaal B1-B3: € 30.119,30 – 50.750,15 huidige index ) Er worden maaltijdcheques aangeboden.

Waar en hoe solliciteren?

Er loopt eveneens een vacature voor een extra HALFTIJDS maatschappelijk werker, contract onbepaalde duur. Je kan tegelijkertijd deelnemen met de selectieprocedure voor deze functie. Gelieve dit duidelijk aan te geven indien je dit wenst!

Kandidaturen vergezeld van een CV + kopie vereiste diploma, kunnen ingediend worden t.a.v. het OCMW, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn of via algemeen.directeur@spiere-helkijn.be tegen uiterlijk 26 februari 2021.