Het OCMW werft aan: HALFTIJDS (19/38) maatschappelijk werker m/v

Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020

Functieomschrijving

 • Vanuit de sociale dienst het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om personen en gezinnen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving en hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.
 • Je versterkt de sociale dienst, voornamelijk in de opvolging van het Lokaal Opvang Initiatief en in de tewerkstelling en activering van cliënten
 • Je bent communicatief vaardig en kan rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling. Verder heb je kennis van de regelgeving en de verschillende hulpvormen.
 • Spiere-Helkijn is een faciliteitengemeente. Een goede praktische kennis van het Frans is een must.

Profiel

 • Beschikken over het diploma “Bachelor in het Sociaal-Agogisch Werk” met de titel van maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld
 • Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling
 • Slagen voor een vergelijkende selectieproef

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  Een partnernetwerk uitbouwen
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

 • HALFTIJDS contract (19/38) van onbepaalde duur (schaal B1-B3: € 30.119,30 – 50.750,15 huidige index). Er worden maaltijdcheques aangeboden (8 EUR) + hospitalisatieverzekering
 • Het uurrooster wordt in onderling overleg vastgelegd waarbij rekening zal gehouden worden met de wensen van de kandidaat.

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen vergezeld van een CV + kopie vereiste diploma, kunnen ingediend worden t.a.v. het OCMW, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn of via algemeen.directeur@spiere-helkijn.be tegen uiterlijk 26 februari 2021.

! Er loopt eveneens een vacature voor een TIJDELIJK VOLTIJDS maatschappelijk werker ter vervanging van een collega, van halfweg juni tot begin november 2021. Je kan tegelijkertijd deelnemen met de selectieprocedure voor deze functie. Gelieve dit duidelijk aan te geven indien je dit wenst!