Geldigheid rijbewijs

Gepubliceerd op Maandag 13 juni 2022

Afhankelijk van het feit of u beschikt over een papieren rijbewijs of een rijbewijs van het type bankkaartmodel, moet u deze hernieuwen. Hieronder vindt u per model de specifieke voorwaarden. 

 

Bankkaartmodel 

Sinds 2010 krijgt u bij de aanvraag of hernieuwing van uw rijbewijs, een Europees rijbewijs volgens het bankkaartmodel. Dit model is tien jaar geldig en moet u minstens drie maanden voor de vervaldatum zelf aanvragen bij de gemeente

Naast het verstrijken van de geldigheid, moet u ook een nieuw rijbewijs aanvragen bij verliesdiefstalbeschadiging of onleesbaarheid.  

 

Waarom is een rijbewijs volgens het bankkaartmodel tien jaar geldig en niet levenslang? 

U moet uw rijbewijs om de tien jaar hernieuwen om vervalsing tegen te gaan. De middelen om vervalsing tegen te gaan zullen de komende jaren steeds complexer worden. Daarom krijgt u om de tien jaar een nieuw rijbewijs dat opnieuw beantwoordt aan de maximale veiligheidsvereisten

 

Papieren model 

Hebt u nog een papieren rijbewijs? Dan blijft dit geldig tot 2033 en moet u enkel een nieuw rijbewijs aanvragen: 

  • bij verlies, diefstal, beschadiging of onleesbaarheid 

  • wanneer u niet meer lijkt op de foto op uw rijbewijs 

  • wanneer uw rijbewijs is ingetrokken door een buitenlandse overheid 

Bij de aanvraag zal u van de gemeente automatisch een Europees rijbewijs in bankkaartmodel ontvangen. Dit model is tien jaar geldig

 

Is mijn papieren rijbewijs nog geldig in het buitenland? 

Er is geen verschil tussen het bankkaartmodel en het papieren model. De geldigheid hangt af van de regelgeving van dat land (vb. in Frankrijk wordt een papieren versie niet aanvaard). 

  • Voor landen van de Europese Unie volstaat uw nationaal rijbewijs. 

  • Voor landen buiten de Europese Unie die het Verdrag van Wenen hebben ondertekend, moet u daarnaast een internationaal rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.  

 

Hernieuwing van een buitenlands rijbewijs 

Als u in België woont en houder bent van een buitenlands rijbewijs, kunt u geen hernieuwing van uw buitenlands rijbewijs verkrijgen. U moet dan een Belgisch rijbewijs aanvragen.