Dienst burgerzaken op afspraak

Gepubliceerd op Woensdag 07 oktober 2020

Teneinde een vlottere dienstverlening te kunnen garanderen, werkt de dienst burgerzaken vanaf heden voor bepaalde zaken op afspraak.

Hieronder vindt u een overzicht. Indien u een afspraak wil maken, kan dit bij voorkeur per mail naar bevolking@spiere-helkijn.be of telefonisch op 056/45.55.57

OP AFSPRAAK

ZONDER AFSPRAAK

 • Naamswijziging
 • Voornaamsverandering
 • Aangifte huwelijk
 • Erkenning
 • Prenatale erkenning
 • Aanvraag Belgische nationaliteit
 • Inschrijving niet-Belg in gemeente
 • Aanvraag duurzaam verblijf niet-Belg
 • Verlenging duurzaam verblijf niet-Belg
 • Aanvraag kort verblijf (max. 90 dagen) niet-Belg
 • Geslachtswijziging
 • Adoptie
 • Aanvraag attest van immatriculatie
 • Aanvraag uitbating café/drankgelegenheid/restaurant

 

 • Adreswijziging/inschrijving in gemeente
 • Verklaring van wettelijke samenwoning
 • Aanvraag/afhaling rijbewijzen
 • Aanvraag pensioen
 • Wilsverklaring inzake euthanasie
 • Wilsuitdrukking inzake orgaandonatie
 • Laatste wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling
 • Aanvraag/afhaling identiteitskaarten en reispassen

 

Afin de garantir un meilleur service, pour certaines matières, le service population travaillera dorénavant uniquement sur rendez-vous.

Veuillez trouver ci-dessous l’aperçu. Vous pouvez prendre rendez-vous de préférence par mail via bevolking@spiere-helkijn.be ou par téléphone au 056/45.55.57

SUR RENDEZ-VOUS

SANS RENDEZ-VOUS

 • Changement de nom
 • Changement de prénom
 • Déclaration de mariage
 • Reconnaissance
 • Reconnaissance prénatale
 • Demande de la nationalité belge
 • Enregistrement des étrangers à la commune
 • Demande de séjour permanent des étrangers
 • Renouvellement de séjour permanent des étrangers
 • Demande de court séjour (max. 90 jours) des étrangers
 • Changement de sexe
 • Adoption
 • Demande d’attestation d’immatriculation
 • Demande d’exploitation de cafés/ débits de boissons/restaurants
 • Changement d’adresse/inscription dans la commune
 • Déclaration de cohabitation légale
 • Demande/retrait du permis de conduire
 • Demande de pension
 • Déclaration anticipée relative à l’euthanasie
 • Déclaration de don d’organe
 • Dernières volontés quant au mode de sépulture
 • Demande/retrait des cartes d’identité et de passeports