Laat het zoemen met bloemen

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. “Zal mij een zorg wezen”, horen we je denken. Bijen zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Denk maar aan de bestuiving. Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Gelukkig kunnen we daar vrij makkelijk iets aan doen.

De dienst Milieu-, Natuur en Waterbeleid van de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde samen met Inagro vzw twee verschillende zaadmengsels voor bloemen waar bijen dol op zijn. 

De mengsels zijn in de eerste plaats bedoeld om in tuinen of parken te zaaien en zijn minder geschikt voor bermen en weilanden of weiden waar dieren in grazen. Daar laten we de natuur liever haar eigen gang gaan en kunnen we bloemen en bijen beter helpen met een ecologisch maaibeheer. In de tuin kan je natuurlijk met een gerust geweten zaaien. Het maakt de omgeving niet alleen aantrekkelijker voor bijen, de tuin wordt er ook gewoon mooier door.

Een bloemenakker in je tuin

Het eerste mengsel is samengesteld uit éénjarige akkerkruiden die je bij voorkeur op een zonnige plaats en op ‘blote’ grond uitzaait. Akkerkruiden groeien, bloeien en sterven in een tijdspanne van één jaar. Wil je dezelfde bloemen het jaar daarop terugzien, dan moet je de bodem na de zomer opnieuw omwoelen om een nieuw kiembed van losse aarde klaar te leggen. 

Geef de natuur wat tijd om een bloemenweide te laten groeien

Het tweede mengsel bevat zowel één- als meerjarige planten en kan je dankzij een goed onderhoud laten groeien tot een heuse bloemenweide. Een bloemenweide is een grasveld dat mag doorschieten. Tussen de grassen zorgen zogenaamde graslandkruiden voor een mooie bloei. Bijzonder aan het tweede mengsel is dat het uitsluitend uit inheemse wilde bloemen bestaat.

Bestel je bloemenzaad bij de provincie

Beide mengsels zijn gratis verkrijgbaar in een beperkte verpakking van 10 g, goed voor ongeveer 7 tot 10 m². De campagne loopt vanaf de maand maart tot zolang de voorraad strekt.
Het bloemenzaad kan besteld worden via www.west-vlaanderen.be/bijen, via het gratis nummer 0800 20 021, aan de balie van het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2 te Brugge) ofwel in de provinciale NME-bezoekerscentra van de domeinen Bulskampveld, De Palingbeek, De Gavers en het Zwin Natuurcentrum.