Kids-ID (identiteitskaart voor minderjarig kind)

Dit is sinds september 2009 het elektonische identiteitsbewijs voor Belgische kinderen ( KIDS-ID ). Dit is vergelijkbaar met elektronische identiteitskaart voor volwassenen.

De kids-ID of identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar is een geldig reisdocument in de landen waar geen reispas (paspoort) vereist is; zoals in de meeste landen van de Europese Unie.

De Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar blijft 3 jaar geldig, en dit zelfs als het kind de volle leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en vanaf dit moment een gewone elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.

Met deze nieuwe regeling wil men vermijden dat de kinderen op een bepaald ogenblik niet meer over een identiteitsdocument beschikken, wat problemen met zich mee kan brengen.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de Kids-ID van een kind vervalt net voor zijn 12de verjaardag terwijl het op reis is. Op de dag van vertrek is het kind nog te jong om een elektronische identiteitskaart voor volwassenen te krijgen, gezien die slechts worden afgeleverd vanaf de volle leeftijd van 12 jaar. Bovendien vragen sommige landen dat het identiteitsdocument op het ogenblik van de binnenkomst nog 3 tot 6 maanden geldig is.

Voorwaarden:

  • de Kids-ID kan enkel aangevraagd worden door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.
  • het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag

Kosten

  • aanvraag in gewone procedure ( afleveringstermijn een 3-tal weken ): 7 euro
  • aanvraag in dringende procedure ( afleveringstermijn 3 dagen ): 110 euro
  • aanvraag in zeer dringende procedure ( afleveringstermijn 2 dagen): 175 euro

Wat moet je meebrengen?

  • een recent pasfoto
  • ook het kind zelf moet aanwezig zijn

Meer info:

Voor reizen naar het buitenland kan je op http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocument/index.jsp nagaan of een Kids-ID voldoende is, of dat er een reispas vereist is.

Op de Kids-ID staat het telefoonnummer 078/15 03 50 vermeld, dat nuttig kan zijn in geval van nood. Het is een algemeen nummer dat identiek is voor alle kinderen.

De ouders kunnen aan dit telefoonnummer een lijst met nummers van contactpersonen koppelen ( bv. papa, mama, oma, buren... ) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een vooraf bepaalde volgorde. Meer hierover op www.halloouders.be

Alles over de Kids-ID op www.eid.be