Jubileum

Het vieren van een gouden (50 jaar gehuwd), een diamanten (60 jaar gehuwd), een briljanten (65 jaar gehuwd) of een platina (70 jaar gehuwd) jubileum wordt nog feestelijker indien dit gepaard gaat met een officiële ontvangst op het gemeentehuis, of indien men zich niet kan verplaatsen, thuis of ook nog de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur op de eigen receptie.

Voorwaarden:

Voor alle inwoners van Spiere-Helkijn die 50-60-65-70 jaar gehuwd zijn.

Wat moet je meebrengen?

De jubilarissen krijgen ten gepaste tijde een brief van de aAmbtenaar van de Burgerlijke Stand om af te spreken in welke mate zij deze gebeurtenis al dan niet wensen te vieren. In ieder geval hebben ze recht op een geschenk vanwege het gemeentebestuur.