Huwelijkaangifte niet-Belgen

Huwelijkaangifte niet-Belgen

In het algemeen gelden dezelfde regelingen voor het huwelijk van niet-Belgen als voor Belgen. Wel moet men rekening houden met enkele afwijkingen;

Het huwelijksdossier moet volgende documenten bevatten:

 • identiteitskaart;
 • recent afschrift van de geboorteakte;
 • bewijs van een ongehuwde staat;
 • overlijdensakte(n) van de overleden man/vrouw;
 • echtscheidingsakte(n) met bewijs dat de echtscheiding definitief is;
 • nationaliteitsbewijs (af te leveren door ambassade of consulaat in België van het land van herkomst);
 • bewijs van woonst;
 • bewijs van huwelijkswetgeving (ook wel 'certificat de coutume' genoemd) - af te leveren door de ambassade land van herkomst;
 • eventueel een attest i.v.m. de huwelijksnaam - af te leveren door de ambassade land van herkomst;
 • eventueel gelegaliseerde volmacht indien de huwelijksaangifte door slechts één der aanstaande echtgenoten gedaan wordt.

Documenten die in het buitenland afgeleverd worden moeten gelegaliseerd zijn. Dat gebeurt achtereenvolgens, en in die volgorde door:

 • het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land ven herkomst van de betrokkene;
 • de Belgische ambassade in het land van herkomst van de betrokkene.

Meer info:

Voor documenten afkomstig uit zekere landen geldt een verkorte procedure, voor andere landen zelfs een vrijstelling van legalisatie. Details per land vindt men op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Documenten die opgesteld zijn in een vreemde taal moeten voorzien worden van een beëdigde vertaling van de originele taal (zonder tussenvertaling) naar het Nederlands. Bij de dienst Burgerzaken kan men een lijst van beëdigde vertalers raadplegen.