Geurhinder

Geurhinder, wat kunnen we eraan doen?

'In de steden heerste een voor ons moderne mensen nauwelijks voorstelbare stank. De straten stonken naar mest, de binnenplaatsen naar urine, de trappenhuizen stonken naar vuns hout en naar rattenkeutels, de rattenkeutels stonken naar bedorven kool en schapenvet (...). Uit de schoorstenen stonk zwavel, uit de looierijen stonk bijtend loog, uit de slachthuizen stonk geronnen bloed. De rivieren stonken, de pleinen stonken, de kerken stonken, het stonk onder de bruggen en in de paleizen. De boer stonk, zo ook de priester, (...) ja zelfs de koning stonk (...).'

Zo beschrijft Patrick Süskind in de roman 'Het Parfum' in geuren en kleuren het dagdagelijkse leven in een West-Europese stad in de 18de eeuw. Zou de Vlaming anno 2009 last hebben van geurhinder?

Geurhinder in Vlaanderen

Zowat 20% van de bevolking in Vlaanderen is op één of andere manier gehinderd door geurtjes afkomstig van allerlei activiteiten. De meeste klachten hebben betrekking op huishoudelijke activiteiten van burgers zoals de opslag en verwerking van afval (huisvuilniszakken, GFT-containers op appartementen) en het verbranden van afval. Maar ook door een lekkende brandstoftank, het verwaarloosde kippenhok van de buurman, hondenpoep, kattenpis, een overlopende septische put en een lozing in de riolering kan er zich geurwrevel voordoen.

Is geurhinder ongezond?

De blootstelling aan geurcomponenten kan ernstige gevolgen hebben indien giftige stoffen worden ingeademd. Zo komen bij de verbranding van ‘onschuldig' tuinafval bijvoorbeeld aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen vrij. In hoge concentraties zijn deze stoffen heel schadelijk voor de gezondheid. Maar ook bij de afwezigheid van giftige stoffen kan geurhinder voor gezondheidsklachten zorgen, zoals slapeloosheid, hoofdpijn en verlies aan eetlust.

Wat te doen bij geurhinder?

Klachten rond geurhinder kan je melden bij de politie of de milieudienst.

Hoe kan je zelf geurhinder vermijden?

 • Vermijd het stoken van vuurtjes in uw tuin (info over milieuvriendelijk stoken: www.vlaanderen.be/sluikverbranden).
 • Verbrand in je verbrandingstoestel (open haard, tuinkachel,...) enkel geschikte brandstoffen (dus geen huisvuil, sloophout, behandeld hout, plasticafval ...) meer info in deze brochure.
 • Laat je verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks onderhouden.
 • Informeer over composteren: op de juiste manier composteren, veroorzaakt geen geurhinder.
 • Verwijder huisvuilniszakken tijdig.
 • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren ...
 • Kies voor natuurverven zonder vluchtig organische stoffen (info over milieuvriendelijk verven:www.ovam.be/brochures/milieuvriendelijk_consumeren/verf.asp).
 • Lekkende brandstoftanks zorgen ook voor geurhinder. Controleer dus regelmatig je brandstoftank.
 • Kies voor een milieuvriendelijke auto en pas je rijstijl aan.
 • Laat je auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets.
 • Loos geen afvalstoffen in de riolering: de openbare riolering is alleen bestemd voor huishoudelijk afvalwater en regenwater (dus geen frituurvet, keukenafval, KGA of giftige stoffen ...).