Gemeentelijke geboortepremie

Na de geboorte van uw kind zal u als inwoner van Spiere-Helkijn thuis een aanvraagformulier voor gemeentelijke geboortetoelage ontvangen. De moeder dient dit te ondertekenen en terug te bezorgen aan de gemeente, samen met haar bankrekeningnummer en een afschrift van de geboorteakte van het kind. De gemeentelijke geboortepremie zal nadien gestort worden.

De gemeentelijke geboortepremie bedraagt voor elk kind 50 euro.