Erkenning vóór de bevalling

Omschrijving

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Dat gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand van om het even welke stad of gemeente in België waar een 'erkenningsakte' opgesteld wordt. De erkenning dient te gebeuren door de ongehuwde vader. De toestemming van de moeder is nodig.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Voorwaarden

Een kind erkennen kan voor, tijdens of na de geboorteaangifte.

De wetgeving rond erkenningen is gewijzigd op 01/04/2018.

Welke documenten heb je nodig?

  • identiteitsbewijs/paspoort (let op: een verblijfskaart is GEEN identiteitsbewijs)
  • attest met vermoedelijke bevallingsdatum (enkel bij prenatale erkenningen)
  • afschrift van de geboorteakte van de moeder en de erkenner*
  • eventueel een bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een nationaliteitsbewijs
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats
  • eventueel een authentieke akte waaruit de toestemming van de persoon die zijn voorafgaande toestemming moet geven in de erkenning blijkt
  • eventueel ieder ander stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen (wetcertificaten)

*Ben je geboren in België, dan hoef je geen geboorteakte voor te leggen, de dienst vraagt die in jouw plaats op. Ben je geboren in het buitenland en is de akte niet overgeschreven in de registers  van de burgerlijke stand, en heb je die niet eerder ingediend voor een ander dossier dan zal je de geboorteakte moeten opvragen bij de geboorteplaats.

Documenten die opgesteld zijn in het buitenland moeten mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie.

Mogelijks moeten documenten vertaald worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler.

Kosten

Gratis