Erkenning na de bevalling

Erkenning na de bevalling

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Dat gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand waar een "erkenningsakte" opgesteld wordt. De erkenning dient te gebeuren door de ongehuwde vader.

Wanneer het kind jonger is dan 12 moet de moeder toestemmen. Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is moeten zowel moeder als kind toestemmen. Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Een erkenning is zeer eenvoudig als beide ouders ongehuwd zijn. Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer u goed bij onze dienst!  Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst aanbieden voor het opstellen van de akte. Neem contact op met de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

Afschrift van de geboorteakte en identiteitskaart van de ouders (+ eventueel identiteitskaart van het kind)