Elektronische identiteitskaart voor Belgen

De elektronische identiteitskaart maakt deel uit van e-government. Dit is een communicatiemiddel met overheidsdiensten.

Zo zal van thuis uit mogelijk zijn: het opvangen of betalen van sommige documenten, het invullen van de belastingsbrief, het consulteren van je eigen gegevens in het rijksregister, het aanbrengen van een elektronische handtekening, enz...

Voor wie?

Iedere belg die ten minste 12jaar oud is en ingeschreven is in het bevolkingsregister, moet een elektronische identiteitskaart bezitten. De identiteitskaart bij zich hebben is verplicht vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Elektronische identiteitskaarten die vanaf 1 maart 2014 uitgereikt worden, hebben een geldigheidsduur van 10jaar.

Op deze nieuwe regeling bestaan enkele uitzonderingen:

 • de identiteitskaart voor jongeren van 12 tot 18 jaar is 6 jaar geldig
 • de Kids-ID (voor kinderen jonger dan 12 jaar) blijft 3 jaar geldig
 • de identiteitskaart voor mensen die ouder zijn dan 75 jaar is 30 jaar geldig

Sedert september 2009 dient iedereen in het bezit te zijn van een elektronische identiteitskaart, het vroegere  Europese model is niet meer geldig.

Welke gegevens bevat de identiteitskaart?

Naast de handtekening van de houder en die van de gemeenteambtenaar die de kaart aanmaakt bevat de kaart persoonsgegevens die zowel met het blote oog als elektronisch leesbaar zijn:

 • naam en de eerste 2 voornamen en de eerste letter vanaf de derde voornaam
 • nationaliteit
 • geboorteplaats- en datum
 • geslacht
 • plaats van afgifte
 • het rijksregisternummer
 • het identiteitskaartnummer
 • begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart
 • foto
 • desgevallend: de staat van verlengde minderjarigheid, witte stok voor blinden en gele stok voor slechtzienden

Meer info kan je vinden op de website www.eid.belgium.be

Kosten:

aanvraag in gewone procedure ( 3-tal weken )             16 euro

aanvraag in dringende procedure ( 3 dagen )               120 euro

aanvraag zeer dringende procedure ( 2 dagen )           182 euro

Wat moet je meebrengen:

een recente pasfoto ( kan indien nodig gemaakt worden in gemeentehuis 5 euro )