Beter Wonen

Sterker op drie fronten

Een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en een antwoord op alle woonvragen. Daar willen de drie gemeenten met Beter Wonen naartoe. Waregem, Anzegem en Spiere-Helkijn willen samen een doordacht woonbeleid voeren, met een aanbod dat gericht is op de woonbehoeften van de verschillende doelgroepen. Verder zal er gewerkt worden aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. Beter Wonen zal in dat licht instrumenten inzetten om de kwaliteit te bewaken. Leegstaande woningen en gebouwen zullen worden geïnventariseerd. Ten slotte willen de drie gemeenten met Beter Wonen een laagdrempelig woonloket aanbieden waar hun inwoners terecht kunnen met al hun woonvragen, waar ze steun vinden bij de aanvraag van premies en subsidies of in hun zoektocht naar een sociale woning.

Informeren. Adviseren. Begeleiden. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband gaat over meer dan het beleid en daar worden de burger en het wonen alleen maar beter van.