Budgetbegeleiding, -beheer, schuldbemiddeling

Bij budgetbegeleiding staat een maatschappelijk werker de cliënt bij en adviseert de cliënt inzake het beheer van zijn budget. De maatschappelijk werker geeft tips en leert de cliënt hoe hij zijn budget beter kan beheersen en aanwenden. Bij schulden bemiddelt de maatschappelijk werker bij de schuldeisers voor afbetalingsplannen.

Afhankelijk van de schuldenlast en het inkomen, wordt samen met de cliënt het leefgeld bepaald. Wanneer de cliënt met financiële moeilijkheden niet in staat is om het eigen inkomen zelfstandig te beheren of wanneer de schuldenlast hoog is en intensieve schuldbemiddeling noodzakelijk is, wordt budgetbeheer opgestart.

Bij budgetbeheer wordt het inkomen geheel of gedeeltelijk door de maatschappelijk werker beheerd, neemt de maatschappelijk werker de financiële beslissingen en informeert de cliënt hierover.

Voorwaarden
Alle inwoners van Spiere-Helkijn, ongeacht hun leeftijd, die hetzij financiële problemen hebben, hetzij problemen van budgetbeheer hebben of willen voorkomen. Zowel mensen met een inkomen uit arbeid als mensen met een uitkering komen in aanmerking voor budgetbegeleiding.

Kosten
Gratis

Wat moet je meebrengen?
Identiteitsdocumenten, alle bewijzen van inkomsten, uitgaven en schulden van het hele gezin