Bewijs van nationaliteit

Attest waarmee een Belg zijn nationaliteit kan bewijzen. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist. Een vreemdeling kan dit bewijs aanvragen bij de ambassade van zijn land.

Kosten

gratis

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart

Bewijs van nationaliteit

Stap 1: Aanvraag

Bij de dienst bevolking kan de inwoner een uittreksel opvragen van zichzelf; indien men een uittreksel nodig heeft van een ander persoon moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.