Begravingen

Iedereen die op het grondgebied Spiere-Helkijn overlijdt, kan op de gemeentelijke begraafplaatsen begraven worden. Op elke begraafplaats bestaat de mogelijkheid om de overledene te begraven in een concessie of in niet-geconcedeerde grond.

Een concessie

Een concessie voor 30 jaar kan aangevraagd worden voor een begraving in gewone grond en het bergen van urnen, zowel op het urneveld als voor een nis in het columbarium.
Een concessie kost 250 euro en 500 euro voor niet-inwoners van Spiere-Helkijn. In één concessie kunnen er twee personen begraven worden. De personen voor wie een concessie bestemd is, moeten nominatief vermeld worden op het ogenblik van de aanvraag van de concessie.

Niet-geconcedeerde graven

Niet-geconcedeerde graven worden gedurende een vaste termijn van 10 jaar behouden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen ze worden ontruimd. 
In een niet-geconcedeerd graf kan slecht één persoon begraven worden.

De asverstrooiing

De asverstrooiing op de begraafplaats gebeurt op de strooiweide.
Een asverstrooiing is kosteloos.

Grafzerken

Voor de vereiste afmetingen en toegestane materialen kan u (telefonisch) terecht bij de dienst Burgerzaken.

Ontgravingen

Ontgravingen kunnen enkel op bevel van de overheid.