Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

Een afschrift is gewoonlijk een fotokopie van de akte (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte,...) en vermeldt dus alle gegevens, afstamming inbegrepen. Een uittreksel vermeldt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Voor akten die jonger zijn dan 100 jaar kan men alleen een afschrift krijgen van de eigen akten (bvb de eigen geboorteakte) en die van nakomelingen en voorouders in rechte lijn. Afschriften van akten die ouder zijn dan 100 jaar zijn wèl voor iedereen ter beschikking.

Voorwaarden:

Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen betreffende akten van minder dan 100 jaar oud, dient men schriftelijke toelating te hebben van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

Verantwoordelijke dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart

Stap 1: Aanvraag

Overlijdensakten zijn te verkrijgen bij de Burgerlijke Stand van de plaats waar ze zijn opgemaakt, dwz waar het overlijden heeft plaatsgevonden of in de laatste woonplaats van de overledene. Men kan een uittreksel of afschrift afhalen bij de dienst. Een uittreksel of afschrift kan ook aangevraagd worden via telefoon, e-mail/fax of per brief.

Dienst:

Gemeentehuis - Burgerlijke stand en bevolking

Kanaal:

Email