Adreswijziging

Wanneer je verhuist, moet je dit laten registreren bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waartoe het nieuwe adres behoort, ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat. Dit moet je doen binnen de 8 dagen na verhuis.

Hiervoor hoef je niet noodzakelijk tot in het gemeentehuis te komen. De aangifte kan ook online gebeuren via het aangifteformulier adreswijziging.

Na controle door de wijkagent word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart en inschrijivingskaart van de wagen aan te laten passen. 

Kosten

Gratis

Wat moet je meebrengen

Identiteitskaart met pincodes